Organizacija Instituta

Sektor Centralne evidenciju nestalih

27.10.2016

  • uspostavlja i vodi centralnu i jedinstvenu evidenciju podataka o svim nestalim osobama:
  • vrši unos podataka i ažuriranje CEN-a;
  • sačinjava informacije i analitičke izvještaje;
  • provodi postupak provjere vjerodostojnosti podnesene prijave o nestanku osobe u okviru svih poznatih službenih evidencija koje su se vodile ili se vode u Bosni i Hercegovini;
  • pohranjuje i čuva sve relevantne podatke o identitetu nestale osobe, mjestu i okolnostima nestanka, kao i druge informacije koje su važne za proces traženja nestalih osoba i utvrđivanje identiteta žrtava;
  • osigurava zaštitu baze podataka;
  • vrši sve druge poslove vezane za Centralnu evidenciju nestalih u skladu sa Pravilnikom o Centralnoj evidenciji nestalih osoba u BiH.