O Institutu

Savjetodavni odbor

26.10.2016

Radi ostvarivanja interesa članova porodica nestalih osoba, u okviru Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine formiran je Savjetodavni odbor, kojeg čine šest članova, u njegov sastav imenuju se predstavnici porodica nestalih osoba, na razdoblje od četiri godine i ne mogu biti ponovno imenovani.

Članove Savjetodavnog odbora imenuje Upravni odbor Instituta, na osnovu prijedloga kandidata koji se dobiju od registriranih udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora mora se uvažavati nacionalna zastupljenost na nivou Bosne i Hercegovine i ravnopravnost spolova.

Savjetodavni odbor vrši sljedeće poslove:

  • prati aktivnosti Instituta;
  • savjetuje organe upravljanja i rukovođenja Institutom;
  • promovira rješavanje problema nestalih osoba;
  • predlaže projekte i inicijative relevantne za rad Instituta.

Predstavnici Savjetodavnog odbora mogu prisustvovati, u svojstvu posmatrača, sjednicama Upravnog odbora i Nadzornog odbora, u skladu sa Statutom i drugim aktima Instituta.

Savjetodavni odbor je  pitanja svoje organizacione strukture i djelovanja bliže uredio Poslovnikom o radu Savjetodavnog odbora.

Savjetodavni odbor odluke donosi konsenzusom.

Članovi Savjetodavnog odbora:

  • Željko Stanić
  • Munevera Avdić
  • Aljonka Dželetović
  • Samir Vranić
  • Mladen Živanović
  • Ante Marić