O Institutu

Nadzorni odbor

26.10.2016

Nadzorni odbor ima tri člana, koji se  imenuju na period od četiri godine i ne mogu ponovno biti imenovani. Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

 

Nadzorni odbor vrši sljedeće poslove:
  • razmatra izvještaje o finansijskom poslovanju Instituta;
  • razmatra godišnje izvještaje o poslovanju i godišnji obračun;
  • razmatra i provjerava urednost i zakonitost vođenja računovodstvenih knjiga;
  • izvještava suosnivače, Upravni odbor i Kolegij direktora o rezultatima nadzora najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.
Članovi Nadzornog odbora
  • Muminović Sead
  • Dugančić Vlatko
  • Andžić Milan