Prijavi korupciju

Način prijave

29.3.2017

Opće napomene

Pod korupcijom se smatraju radnje koje imaju obilježja kaznenog djela, a pod nepravilnostima se smatraju radnje koje predstavljaju kršenje etičkog kodeksa ili disciplinske povrede, odnosno radnje koje imaju obilježja prekršaja.

Ukoliko anonimno podnosite prijavu, niste dužni popunjavati podatke koji se odnose na Vaš identitet. Obrazac za prijavu korupcije možete otvoriti OVDJE

Odgovornost podnositelja prijave zbog zlouporabe prava

 1. Zlouporaba prava prijavljivanja predstavlja povredu radne dužnosti.

2. Ukoliko se utvrdi da zlouporaba prava prijavljivanja sadrži elemente kaznenog djela lažnog prijavljivanja, direktor će o počinjenom kaznenom djelu obavijestiti nadležno tužiteljstvo.

Kaznene odredbe „Lažno prijavljivanje“

1. Ko prijavi neku određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom Bosne Hercegovine, a zna se da ta osoba nije počinilac, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2. Kaznom iz stava l.ovog člana kaznit će se ko podmetanjem tragova krivičnog djela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom Bosne i Hercegovine protiv osobe za koju zna da nije počinilac.

3. Ko sam sebe prijavi da je učinio krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, iako ga nije učinio, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

4. Kaznom iz stava 3.ovog člana kazniće se ko prijavi da je učinjeno krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, iako zna da to djelo nije učinjeno.

 Obavijest za sve prijavitelje

Najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave bit ćete obaviješteni o odbacivanju, rješavanju ili o finalnom roku potrebnom za zaključenje slučaja, ukoliko su kontakt podatci dostupni Institutu za nestale osobe BiH.

 

Sve popunjene prijave koje se zaprime preko elektronskog obrasca za prijavu slučajeva korupcije odnose se samo na prijavljivanje zaposlenih u Institutu za nestale osobe BiH i takve prijave će biti uredno protokolisane u Institutu za nestale osobe BiH.

 

Svi predmeti se rješavaju po hronološkom redu prispjeća u odnosu na ostale prijave.