Kontakti

Kontakti u uredima

6.4.2017

Kabinet kolegija direktora

Ul. Obala Kulina bana br. 2

Sarajevo

Tel.: +387 33 246 550; Fax.: +387 33 246 551

E-mail: info@ino.ba

Odnosi s javnošću

Tel. +387 33 246 567

E-mail: press@ino.ba

Sektor za Centralnu evidenciju nestalih

Tel.: +387 33 246 562: Fax.: +387 33 246 561

E-mail: sektor.cen@ino.ba

Sektor za Opće, pravne i finansijske poslove

Tel.: +387 33 246 553: Fax.: +387 33 246 568

E-mail: sektor.opf@ino.ba

Sektor za traženje, ekshumacije i identifikacije

Tel.: +387 33 246 566: Fax.: +387 33 246 568

E-mail: sektor.tei@ino.ba

 

PODRUČNI UREDI/KANCELARIJE

Područni ured Tuzla
Ul. Bosne Srebrene bb

Tel.: +387 35 251 291;Fax.: +387 35 251 291

E-mail inotz@bih.net.ba
Terenski ured Orašje
Ul. V ulica br. 21
Tel.: +387 31 714 257; Fax.: +387 714 257

Terenski ured Srebrenica

Ul. Zalužje bb Bratunac
Tel.: +387 56 440 087

Terenski ured Brčko

Ul. Braće Ribnikar br.17
Tel.: +387 49 215 590; Fax.: +387 49 215 590
Područni ured Banja Luka
Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 91

Tel. +387 51 211 155; Fax.: + 387 51 211 155

E-mail inodragana@teol.net
Terenski ured Doboj
Ul. SRC Džungla L1-1
Tel.: +387 53 227 138; Fax.: +387 53 227 138
Područni ured Bihać
Ul. Miroslava Krleže 2

Tel. +387 37 223 606; Fax. +387 223 606

E-mail: ins.zanestale.bihac@bih.net.ba
Terenski ured Sanski Most
Ul. Muse Ćazima Ćatića 24
Tel.:+387 37 684 300; Fax.: +387 37 684 300
Područni ured Istočno Sarajevo
Ul. Đ.D. Mihajlovića br.116

Tel.: +387 57 340 830; Fax.: +387 57 340 830

E-mail inobih_is@yahoo.com
Terenski ured Sarajevo
Ul. Musala br.9
Tel.: +387 33 226 805; Fax.: +387 33 226 805


Terenski ured Travnik

Ul. Aleja konzula bb (IUT)
Tel.: +387 30 512 955; Fax.:+387 30 512 955

Terenski ured Zenica

Ul. Trg Alije Izetbegovića bb
Tel.: +387 32 405 522; Fax.: +387 32 405 522

Terenski ured Goražde

Ul. Seada Sofovića Sofe 10 
Tel.: +387 38 223 056; Fax.: +387 38 223 056
Područni ured Mostar
Ul. Kneza Višeslava bb (ORCA)

Tel.: +387 36 318 645; Fax.: +387 36 318 645
E-mail mostarino@gmail.com
Terenski ured Nevesinje
Ul. Nevesinjskih ustanika bb
Tel.: +387 59 602 524; Fax.: +387 602 524